เว็บไซต์ www.fightdiabetesonline.or.th คือพื้นที่สำหรับต่อสู้เบาหวานด้วยความรู้ รวบรวมบทเรียนง่ายๆ สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังหาแนวทางเพื่อดูแลสุขภาพให้ห่างไกลโรคเบาหวาน มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยาวนาน ไม่เป็นภาระผู้อื่น และลดค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลในอนาคต เราขอเชิญชวนท่านมาร่วมต่อสู้โรคเบาหวานกับเรา

หลักสูตรที่เปิดดำเนินการขณะนี้ คือ หลักสูตร ฉันจะไม่เป็นเบาหวาน เป็นหลักสูตรออนไลน์ระยะ 8 สัปดาห์ ที่มีเป้าหมายในการพาให้ผู้เรียนสร้างความพร้อมของตนเองในการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เพื่อป้องกันโรคเบาหวาน และ โรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆ (Non-Communicable Diseases, NCDs) ไปพร้อมกัน

ความพร้อมของผู้เรียนจะเกิดขึ้นได้

  • เมื่อผู้เรียนเกิดความต้องการลงทุนจริงในวันนี้เพื่อไม่ให้เกิดโรคในอนาคต รู้สึกจริงว่าโรคที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นภาระต่อตัวเองและคนรอบข้าง การลงทุนนี้ไม่ใช่การลงทุนเงินทอง แต่เป็นการลงทุนเวลาและความพยายามในการปรับเปลี่ยน
  • เมื่อผู้เรียนมีความรู้ว่าทางเลือกของวิธีการค่อยๆ ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ที่ถูกต้อง มีอะไรบ้าง
  • เมื่อผู้เรียนได้ทดลองทำและตัดสินใจได้ว่า ทางเลือกในการปรับเปลี่ยนใดที่เหมาะกับตนเอง ทำได้จริง ไม่ยากเกินไป ทำได้นานๆ
  • เมื่อผู้เรียนมีเป้าหมาย รู้ว่าอยากพยายามทำอะไรให้สำเร็จ

หลักสูตรฉันจะไม่เป็นเบาหวานนี้ ออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมข้างต้น และมีความมั่นใจที่จะเริ่มต้นการปรับไลฟ์สไตล์ด้วยตนเอง เพื่อให้ได้สัมผัสความรู้สึกที่ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

รอบการเรียนในปี 2565 – 2566

รุ่น 1/2565      วันที่  12 ธ.ค. 65 – 22 ธ.ค. 65                           
รุ่น 2/2566 วันที่ 6 ก.พ. 66 – 2 เม.ย. 66
รุ่น 3/2566 วันที่ 8 พ.ค. 66 – 30 มิ.ย 66
รุ่น 4/2566 วันที่ 19 มิ.ย. 66 – 13 ส.ค. 66
รุ่น 5/2566 วันที่ 21 ส.ค. 66 – 15 ต.ค. 66
   

 

 

 

 

 

 


Fight Diabetes!